Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Teologická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

humanitní
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Názov: Teologická fakulta
Ulice: Kněžská 8
Psč: 370 01
Mesto: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Štát: Česká republika
Telefón: 387 773 501
E-mail: dekanat@tf.jcu.cz
Web: www.tf.jcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 154
Počet záujemcov 251
Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Pravdepodobnosť prijatia 61 %
Termín prihlášky 31. březen
Deň otvorených dverí 20. 1. 2023
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů, pohovor
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok červen
Vzor prijímacích skúšok www.tf.jcu.cz/deska/dekan/2008-09/140

Súbory na stiahnutie