Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

FunGlass - Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

přírodovědný technický
Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Názov: FunGlass - Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
Ulice: Študentská 2
Psč: 911 50
Mesto: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 32 7400 590
E-mail: natalia.kraxnerova@tnuni.sk
Web: www.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Áno

Ďalšie informácie

FunGlass je celouniverzitné pracovisko s medzinárodnou základňou, ktoré sa zameriava na základný a aplikovaný výskum skla a keramiky ako aj vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti. Nadobudnuté teoretické vedomosti i praktické zručnosti vedia absolventi aplikovať napr. ako technológovia, výrobní alebo projektoví manažéri, či kontrolóri kvality vo výskumno – vývojových inštitúciách alebo priamo v priemyselnej praxi. Vďaka grantu môžu študenti časť doktorandského štúdia stráviť u našich európskych partnerov v Nemecku, Taliansku alebo Španielsku a získať medzinárodne uznávaný dvojitý PhD diplom!

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anorganické technológie a nekovové materiály
přírodovědný technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Chémia a technológia anorganických materiálov a skla
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Inorganic Technologies and Non-metallic materials
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina