Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Názov: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Ulice: Študentská 3
Psč: 911 50
Mesto: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 32 7400 404
E-mail: jana.spankova@tnuni.sk
Web: www.fsev.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Termín prihlášky 30. 04.2021
Deň otvorených dverí 30.03.2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Nie

Ďalšie informácie

Absolventi fakulty získajú predovšetkým poznatky ekonomického a manažérskeho zamerania a rozsiahle spektrum vedomostí z oblasti sociológie, psychológie a sociálnej politiky. Príprava pracovníkov so širokým odborným prehľadom je diktovaná súčasnými trendmi v rozvoji spoločnosti. Absolventi dokážu koncepčne riešiť problematiku odbornej prípravy, motivácie a zamestnávania ľudí, tiež stanovovať ciele v súlade s potrebami podnikania, formulovať politiky, navrhovať a realizovať programy vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Human Resources and Personnel Management
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Ľudské zdroje a personálny manažment
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Verejná správa
ekonomický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský