Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

přírodovědný technický
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Názov: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ulice: Technická 3
Psč: 166 28
Mesto: Praha 6
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 220 443 650
E-mail: dana.brzonova@vscht.cz
Web: studuj.vscht.cz/fakulta-potravinarske-a-biochemicke-technologie/
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1000
Počet záujemcov 1500
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 66%
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 25. a 26. 11. 2022; 27. a 28. 1. 2023
Odkaz na prihlášku https://student.vscht.cz/login.php?do=prijimacky

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Forma prijímacích skúšok dle prospěchu ze SŠ
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok bez přijímacího řízení
Zameranie na predmety matematika, chemie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analýza potravin a přírodních produktů - Specializace studijního programu Chemie a technologie potravin
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Biochemie a biotechnologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biochemie a buněčná biologie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Biochemie a mikrobiologie - Specializace studijního programu Biochemie a biotechnologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Biotechnologie a bioinženýrství - Specializace studijního programu Biochemie a biotechnologie (Bc.), Studijní program (Mgr.)
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Biotechnologie léčiv - Specializace studijního programu Přírodní látky a léčiva
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Chemie a fyziologie výživy - Specializace studijního programu Chemie a technologie potravin
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a technologie potravin
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie přírodních látek - Specializace studijního programu Přírodní látky a léčiva
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Forenzní bioanalytická chemie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Mikrobiologie a genové inženýrství
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Přírodní látky a léčiva - Specializace studijního programu Chemie a chemické technologie (Bc.), Studijní program (Mgr.)
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Technologie potravin - Studijní program (Mgr.), Specializace studijního programu Chemie a technologie potravin
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština