Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: Matematicko-fyzikální fakulta
Ulice: Ke Karlovu 3
Psč: 121 16
Mesto: Praha 2
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 951 551 262
E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Web: www.mff.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 952
Počet záujemcov 1500
Poplatok za prihlášku 830 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 63,47%
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11320&zobraz=Zobrazit

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO, NE
Forma prijímacích skúšok písemná
Prípravné kurzy https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/pripravny-kurz
Termín prijímacích skúšok 7.června 2024
Vzor prijímacích skúšok www.mff.cuni.cz/studium/uchazec

Ďalšie informácie

Matematicko-fyzikálna fakulta UK ponúka vysokoškolské vzdelanie v matematike, fyzike, informatike a učiteľstvo týchto odborov pre stredné aj základné školy.
Štúdium na fakulte je trojstupňové: bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské. Časť štúdia možno v rámci programu Erasmus + absolvovať na niektoré zahraničné univerzite.
Absolventi sa ľahko orientujú v rýchlo sa meniacom svete. Ich uplatnenie presahuje 99% a matfyzákov nájdete vo významných pozíciách mnohých svetových firiem a bánk (napr. Facebook, Google, Oracle, Generali a ďalšie). Ďalšie s úspechom rozvíjajú vlastné podnikanie.
Štúdium na svetovej úrovni, prístup k excelentnej vede aj technológiám, prepojenie s výskumom a praxou, kolegiálne vzťahy, to je MFF UK.
Buďte v tej najlepšej spoločnosti!

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Finanční matematika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fyzika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Informatika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematické modelování
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematika pro informační technologie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné Čeština
Obecná matematika
Bakalárske Prezenčné Čeština