Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

2. lékařská fakulta Univerzita Karlova

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: 2. lékařská fakulta
Ulice: V Úvalu 84
Psč: 150 06
Mesto: Praha 5
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 224 435 864
E-mail: jana.ocelkova@lfmotol.cuni.cz; hedvika.hubackova@lfmotol.cuni.cz
Web: www.lf2.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 162 (Bc.), 281 (MUDr.) 40 (NMgr.)
Počet záujemcov 238 (NMgr.) 619 (Bc.) 2180 (MUDr.)
Poplatok za prihlášku 830 Kč/880 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 26% (Bc.), 13 % (MUDr.)
Termín prihlášky 29. 2. 2024
Deň otvorených dverí https://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/den-otevrenych-dveri
Odkaz na prihlášku https://www.lf1.cuni.cz/bez-prijimacich-zkousek

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok písemná, ústní
Prípravné kurzy https://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/pripravny-kurz-k-prijimacimu-rizeni-z-biologie-chemie-a-fyziky-pro-uchazece-o
Termín prijímacích skúšok 7.-14. června 2024
Vzor prijímacích skúšok https://www.lf2.cuni.cz/modelove-otazky-z-prijimacich-testu-z-fyziky-biologie-a-chemie
Zameranie na predmety fyzika, chemie, biologie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Fyzioterapie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Pediatrické ošetřovatelství
Bakalárske Kombinované Čeština
Všeobecné lékařství
Magisterské Prezenčné Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalárske Kombinované Čeština