Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Ulice: José Martího 269/31
Psč: 162 52
Mesto: Praha 6 - Veleslavín
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 220 172 075
E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz
Web: www.ftvs.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 851
Počet záujemcov 2630
Poplatok za prihlášku 830/880 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 32,36%
Termín prihlášky 29. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11510

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok talentové zkoušky, SCIO
Prípravné kurzy https://www.ftvs-vzdelavani.cz/pripravny-kurz-k-talentovym-zkouskam-na-ftvs-uk-v-praktickych-predmetech-pro-tvs-2024/
Termín prijímacích skúšok Talentové zkoušky: 11.5 - 12. 5. 2024, náhradní termín 8. 6. - 9. 6. 2024 SCIO od prosince 2023 do 15. května 2024
Vzor prijímacích skúšok https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11510

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fyzioterapie
Prezenčné Čeština
Kondiční trenér
Bakalárske Prezenčné Čeština
Management tělesné výchovy a sportu
Bakalárske Prezenčné Čeština
Ortotik - protetik
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Bakalárske Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Prezenčné Čeština
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
Prezenčné Čeština
Trenér
Prezenčné Čeština
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština