Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

technický
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Názov: Fakulta dopravní
Ulice: Konviktská 20
Psč: 110 00
Mesto: Praha 1
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 224 359 542
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz
Web: www.fd.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 546
Počet záujemcov 877
Poplatok za prihlášku 850 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 62 %
Termín prihlášky 31. 3. 2022
Deň otvorených dverí Prezenční forma 28.1.2022, online na: https://dod.fd.cvut.cz/
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok maturita, vlastní forma testů, Cena děkana - výhra v soutěži
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok červen 2022
Vzor prijímacích skúšok www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
Zameranie na predmety matematika, jazyk

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Dopravní systémy a technika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Inteligentní dopravní systémy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Intelligent Transport Systems
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Letecká doprava
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Logistika a řízení dopravních procesů
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Profesionální pilot
Bakalárske Prezenčné Čeština
Professional Pilot
Bakalárske Prezenčné
Provoz a řízení letecké dopravy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Smart Cities
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Technologie údržby letadel
Bakalárske Prezenčné Čeština