Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita

přírodovědný
Univerzita: Ostravská univerzita
Názov: Přírodovědecká fakulta
Ulice: 30. dubna 22
Psč: 701 03
Mesto: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Štát: Česká republika
Telefón: 553 462 111
E-mail: studium.prf@osu.cz
Web: https://prf.osu.cz/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS, ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 735
Počet záujemcov 2307
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Termín prihlášky 15. 3. 2023
Deň otvorených dverí Online dny otevřených dveří 6.-8. prosince 2022 a fyzické dny otevřených dveří 27. ledna 2023
Odkaz na prihlášku -

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní písemné, ústní pohovory
Termín prijímacích skúšok květen - červen 2023
Vzor prijímacích skúšok https://prf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/
Zameranie na predmety matematika, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, informatika

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chemie pevné fáze
Iný
Aplikovaná informatika
Bakalárske
Doktorandské
Biofyzika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Iný
Biofyzika a fyzika nanostruktur
Doktorandské
Biologie
Doktorandské
Biologie maior
Bakalárske
Biologie maior se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske
Biologie minor
Bakalárske Iný
Biologie se zaměřením na biodiverzitu
Nadväzujúce magisterské Iný
Chemie
Bakalárske
Ekonomická geografie
Bakalárske Iný
Environmentální geografie
Doktorandské
Experimentální biologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Fuzzy matematika
Nadväzujúce magisterské Angličtina
Fyzická geografie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Iný
Fyzika maior
Bakalárske Iný
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání
Bakalárske Iný
Fyzika minor
Bakalárske Iný
Fyzika nanostruktur
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Iný
Geografie maior
Bakalárske Iný