Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Štefánikova 67
Psč: 949 01
Mesto: Nitra
Kraj: Nitriansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 37 6408 457
E-mail: prijimackyff@ukf.sk
Web: www.ff.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 25/30 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 18. 2. 2021
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok podle prospěchu ze SŠ, talentové zkoušky
Termín prijímacích skúšok 7. - 11. 6. 2021

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Anglický jazyk v odbornej komunikácii
Anglistika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
Aplikovaná etika - etika profesijných činností
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
Archeológia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Blízkovýchodné štúdiá
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Digitálna marketingová komunikácia
Editorstvo a vydavateľská prax
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Estetická výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Estetika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Etická výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Etika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Etnológia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Euroázijské štúdiá
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Filozofia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Francúzsky jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
História
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
História (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské