Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakultu prirodnych vied a informatiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Názov: Fakultu prirodnych vied a informatiky
Ulice: Tr. A. Hlinku 1
Psč: 949 01
Mesto: Nitra
Kraj: Nitriansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 37 6408 555
E-mail: dfpv@ukf.sk
Web: www.fpvai.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 25/30 EUR
Termín prihlášky 31.3.2024
Deň otvorených dverí 22.2.2024
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok 7. - 11. 6. 2021

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná ekológia a environmentalistika
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Aplikovaná informatika
technický
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Biológia
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Biológia (učiteľstvo v kombinácii)
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Chémia (učiteľstvo v kombinácii)
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Ekológia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Environmentalistika
přírodovědný
Doktorandské
Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
přírodovědný
Magisterské
Fyzika
přírodovědný
Bakalárske
Fyzika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Fyzika materiálov
přírodovědný
Magisterské
Doktorandské
Geografia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Geografia v regionálnom rozvoji
Bakalárske
Magisterské
Informatika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
přírodovědný ekonomický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Matematika (učiteľstvo v kombinácii)
přírodovědný
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Molekulárna biológia
přírodovědný
Doktorandské
Odborné ekonomické predmety (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Teória vyučovania chémie
Doktorandské
Teória vyučovania matematiky
Doktorandské