Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Názov: Fakulta prírodných vied
Ulice: Tr. A. Hlinku 1
Psč: 949 01
Mesto: Nitra
Kraj: Nitriansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 37 6408 555
E-mail: dfpv@ukf.sk
Web: www.fpv.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 25/30 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 18. 2. 2021
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok 7. - 11. 6. 2021

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikovaná ekológia a environmentalistika
Prezenčné
Aplikovaná informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Biológia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Biológia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Ekológia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Environmentalistika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Fyzika
Bakalárske
Fyzika (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Fyzika materiálov
Nadväzujúce magisterské
Geografia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Geografia v regionálnom rozvoji
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Chémia (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Chémia životného prostredia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Informatika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Informatika (učiteľstvo v kombinácii)
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Matematika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Matematika (učiteľstvo v kombinácii)
Prezenčné
Odborné ekonomické predmety (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Technická mineralógia - gemológia
Bakalárske