Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta vojenského leadershipu Univerzita obrany

humanitní ekonomický
Univerzita: Univerzita obrany
Názov: Fakulta vojenského leadershipu
Ulice: Kounicova 65
Psč: 662 10
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 973 443 448, 973 442 732
E-mail: jdunaunob@unob.cz
Web: fvl.unob.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 265
Počet záujemcov 628
Poplatok za prihlášku 400 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 42 %
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 23. 11., 9. 12. 2023, 13. 1. a 8. 2. 2024
Odkaz na prihlášku apl.unob.cz/EprihlaskaV3

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok test studijních předpokladů, test z anglického jazyka a test fyzické zdatnosti (12 min běh, leh-sed za minutu)
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok od 15. 4. 2024 do 24. 5. 2024
Vzor prijímacích skúšok bit.ly/46WpNyZ
Zameranie na predmety obecné studijní předpoklady, anglický jazyk, fyzická zdatnost

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Bezpečnost a obrana (civilní studium)
humanitní
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Bezpečnost a obrana (vojenské studium)
humanitní
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Kombinované Čeština
Důstojník štábů vzdušných sil (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Management informačních zdrojů (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Řízení finančních zdrojů (vojenské studium)
humanitní ekonomický
Magisterské Prezenčné Čeština
Řízení lidských zdrojů (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Teorie obrany státu (vojenské i civilní studium)
humanitní
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Velitel chemických jednotek (vojenské studium)
humanitní přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Velitel dělostřeleckých jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Velitel mechanizovaných a tankových jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Velitel průzkumných jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Velitel ženijních jednotek (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Vojenská doprava (vojenské studium)
humanitní ekonomický
Magisterské Prezenčné Čeština
Vojenská logistika (vojenské studium)
humanitní ekonomický
Magisterské Prezenčné Čeština
Zpravodajské zabezpečení AČR (vojenské studium)
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština