Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta strojního inženýrství Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

technický
Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Názov: Fakulta strojního inženýrství
Ulice: Pasteurova 3334/7
Psč: 400 96
Mesto: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Štát: Česká republika
Telefón: +420 475 285 514
E-mail: kontakt.fsi@ujep.cz
Web: www.fsi.ujep.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 500 Kč
Termín prihlášky Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává v I. kole do 2. 5. 2023.
Deň otvorených dverí 9. 2. 2023
Odkaz na prihlášku https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Energetika
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Inženýrská mechanika a automatizace
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Konstrukce strojů a zařízení
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Materiálové inženýrství
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Materiály a technologie v dopravě
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Produktové inženýrství
technický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Řízení jakosti
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Řízení výroby
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Strojírenská technologie
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština