Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové

humanitní
Univerzita: Univerzita Hradec Králové
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Rokitanského 62
Psč: 500 03
Mesto: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Štát: Česká republika
Telefón: 493 331 221, 493 331 222
E-mail: studijni.ff@uhk.cz
Web: www.uhk.cz/ff
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 388
Počet záujemcov 699
Poplatok za prihlášku 500,-- Kč – číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol = 13990; specifický symbol = oborové číslo přihlášky
Pravdepodobnosť prijatia 55%
Termín prihlášky Bakalářské a navazující magisterské studium do 31. 3. 2022, doktorské studium do 31. 5. 2022.
Deň otvorených dverí 7.–8. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky, popř. kombinací obou forem.
Prípravné kurzy Přípravný kurz pro zájemce o studium historie (https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni).
Termín prijímacích skúšok Bc. květen 2022, Mgr. červen 2022, Ph.D. červen 2022
Vzor prijímacích skúšok www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article
Zameranie na predmety Všeobecné znalosti ze střední školy.

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Archeologie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Archivnictví
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Central European Studies
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Filozofie
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Filozofie a společenské vědy
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historické vědy se specializací Archivnictví
Bakalárske Kombinované Čeština
Historie
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Historie se zaměřením na vzdělávání
Philosophy
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné Angličtina
Počítačová podpora v archivnictví
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Political science - African Studies
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Political Science - Latin American studies
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Politologie
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Politologie - africká studia
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Politologie - latinskoamerická studia
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Prezentace a ochrana kulturního dědictví
Bakalárske Prezenčné Čeština
Sociální politika a sociální práce
Sociální práce se specializací Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností
Bakalárske Kombinované Čeština