Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: Lékařská fakulta v Plzni
Ulice: alej Svobody 76
Psč: 301 00
Mesto: Plzeň
Kraj: Plzeňský
Štát: Česká republika
Telefón: 377 593 430
E-mail: katerina.trylcova@lfp.cuni.cz; jitka.treglerova@lfp.cuni.cz
Web: www.lfp.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 734 (MUDr., MDDr.)
Počet záujemcov 2960 (MUDr., MDDr.)
Poplatok za prihlášku 880/930 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 24,78 % (MUDr., MDDr.)
Termín prihlášky 29.02.2024
Deň otvorených dverí https://lfp.cuni.cz/sekce/480-den-otevrenych-dveri.html
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11140

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok písemná
Termín prijímacích skúšok 12.06.2024
Vzor prijímacích skúšok https://lfp.cuni.cz/clanek/6677-pripravne-kurzy-pro-prijimaci-rizeni-v-roce-2024.html
Zameranie na predmety fyzika, chemie, biologie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Všeobecné lékařství
Magisterské Prezenčné Čeština
Zubní lékařství
Doktorandské Prezenčné Čeština