Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Ulice: Šimkova 870
Psč: 500 03
Mesto: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Štát: Česká republika
Telefón: 495 816 334
E-mail: zaluda@lfhk.cuni.cz
Web: www.lfhk.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 46 (Bc.), 402+87 (MUDr., MDDr.)
Počet záujemcov 113 (Bc.), 1475+596 (MUDr., MDDr.)
Poplatok za prihlášku 830/880 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 40,7 % (Bc.), 23,61% (MUDr., MDDr.)
Termín prihlášky 29. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11150&zobraz=Zobrazit

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok písemný test
Prípravné kurzy https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Pripravne-kurzy-ke-studiu/Zakladni-informace-o-pripravnych-kurzech/
Termín prijímacích skúšok červen 2024
Vzor prijímacích skúšok https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/
Zameranie na predmety fyzika, chemie, biologie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Všeobecné lékařství
Doktorandské Prezenčné Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalárske Prezenčné Čeština
Zubní lékařství
Doktorandské Prezenčné Čeština