Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni

humanitní
Univerzita: Západočeská univerzita v Plzni
Názov: Fakulta filozofická
Ulice: Sedláčkova 38
Psč: 301 00
Mesto: Plzeň
Kraj: Plzeňský
Štát: Česká republika
Telefón: 377 605 010
E-mail: info@ff.zcu.cz
Web: www.ff.zcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 885
Počet záujemcov 1247
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 71 %
Termín prihlášky 30. 4. 2022
Deň otvorených dverí 26. 1. 2022
Odkaz na prihlášku http://eprihlaska.zcu.cz

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok písemný test, ústní pohovor
Termín prijímacích skúšok 13. - 17. 6. 2022
Zameranie na predmety dle oborů: dějepis, cizí jazyk, český jazyk, základy společenských věd

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Cizí jazyky pro komerční praxi – francouzština
Bakalárske Prezenčné Čeština
Cizí jazyky pro komerční praxi – němčina
Bakalárske Prezenčné Čeština
Cizí jazyky pro komerční praxi – ruština
Bakalárske Prezenčné Čeština
Filozofie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Historie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Humanitní studia
Bakalárske Prezenčné Čeština
Mezinárodní vztahy – Britská a americká studia
Bakalárske Prezenčné Čeština
Mezinárodní vztahy – Evropská studia
Bakalárske Prezenčné Čeština
Sociální práce
Bakalárske Prezenčné Čeština
Společnost a politika – Politologie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Společnost a politika – Sociologie
Bakalárske Prezenčné Čeština