Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Právnická fakulta Masarykova univerzita

humanitní
Univerzita: Masarykova univerzita
Názov: Právnická fakulta
Ulice: Veveří 70
Psč: 611 80
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 549 495 284, 549 496 579
E-mail: studijni@law.muni.cz
Web: www.law.muni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 575
Počet záujemcov 1850
Poplatok za prihlášku 800 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 30 %
Termín prihlášky Mgr. a Bc. studium: 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024, Navazující Mgr. studium: 1. 1. 2024 – 30. 4. 2024
Deň otvorených dverí 26. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://is.muni.cz/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma testů - TSP
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok časový blok pro 1. pokus: 1. 12. 2023 – 14. 2. 2024, časový blok pro 2. pokus: 15. 2. 2024 – 21. 4. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Mezinárodněprávní obchodní studia
humanitní
Bakalárske Kombinované Čeština
Právo a právní věda
humanitní
Magisterské Prezenčné Čeština
Teorie a praxe trestního a správního procesu
humanitní
Bakalárske Kombinované Čeština
Veřejná správa
humanitní
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Kombinované Čeština
Vyšší justiční úředník
humanitní
Bakalárske Kombinované Čeština