Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Masarykův ústav vyšších studií České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

humanitní ekonomický
Univerzita: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Názov: Masarykův ústav vyšších studií
Ulice: Kolejní 2637/2a
Psč: 160 00
Mesto: Praha
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 224 353 164
E-mail: muvs@cvut.cz
Web: www.muvs.cvut.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 264
Počet záujemcov 427
Poplatok za prihlášku 850 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 62 %
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 27.11.2020, 22.1.2021, 5.3.2021
Odkaz na prihlášku https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok dle prospěchu ze SŠ, vlastní forma testů, scio testy
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok červen 2022 - bude upřesněno
Zameranie na predmety angličtina a matematika

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Economics and Management
Bakalárske Prezenčné
Ekonomika a management
Bakalárske Prezenčné Čeština
Innovation Project Management
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Projektové řízení inovací
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Bakalárske Kombinované Čeština