Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

technický
Univerzita: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Názov: Fakulta aplikované informatiky
Ulice: Nad Stráněmi 4511
Psč: 760 05
Mesto: Zlín
Kraj: Zlínský
Štát: Česká republika
Telefón: 576 035 051
E-mail: studium@fai.utb.cz
Web: www.fai.utb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 430 Kč
Termín prihlášky 31.3.2021
Odkaz na prihlášku https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok bez přijímacího řízení

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Automatické řízení a informatika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Automatické řízení a informatika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Bezpečnostní management
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Bezpečnostní technologie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Bezpečnostní technologie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Bezpečnostní technologie, systémy a managemet
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Bezpečnostní technologie, systémy a managemet
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Informační technologie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Informační technologie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Informační technologie v administrativě
Bakalárske Prezenčné Čeština
Integrované systémy v budovách
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Integrované systémy v budovách
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Inteligentní systémy s roboty
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Inteligentní systémy s roboty
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Kybernetická bezpečnost
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Počítačové a komunikační systémy
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Průmyslová automatizace
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Softwarové inženýrství
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Angličtina