Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

přírodovědný technický
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Názov: Fakulta technologie ochrany prostředí
Ulice: Technická 3
Psč: 166 28
Mesto: Praha 6
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 220 443 276
E-mail: sarka.dintarova@vscht.cz
Web: studuj.vscht.cz/fakulta-technologie-ochrany-prostredi/
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 120
Počet záujemcov 180
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 66%
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 25. a 26. 11. 2022; 27. a 28. 1. 2023
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Forma prijímacích skúšok dle prospěchu ze SŠ (Chemie a matematika)
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok bez přijímacího řízení
Zameranie na predmety matematika, chemie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Chemické technologie v energetice - Specializace studijního programu Energie a paliva
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Ekotoxikologie a environmentální analýza
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Energie a paliva
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Environmentální inženýrství a analýza
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Omezování klimatických změn
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Plynná a pevná paliva - Specializace studijního programu Energie a paliva
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Průmyslová ekologie a toxikologie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Technologie ropy a alternativních paliv - Specializace studijního programu Energie a paliva
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Technologie vody
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Udržitelnost a oběhové hospodářství
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Voda a prostředí
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština