Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Hradec Králové
Názov: Fakulta informatiky a managementu
Ulice: Rokitanského 62
Psč: 500 03
Mesto: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Štát: Česká republika
Telefón: 493 332 222
E-mail: prihlaska.fim@uhk.cz
Web: www.uhk.cz/fim
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1031
Počet záujemcov 1475
Poplatok za prihlášku 500 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 70 %
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 12. 1. 2024, 27. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO - možnosti prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny na www.uhk.cz/fim/uchazec/
Forma prijímacích skúšok písemná
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 1. - 30. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy
Zameranie na predmety matematika, cizí jazyk, všeobecné znalosti (zeměpis, základy společenských věd)

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná informatika
technický
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Aplikovaná informatika - Softwarové inženýrství
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Datová věda
technický ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Ekonomika a management
ekonomický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management
ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Informační a síťová bezpečnost
technický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Informační a znalostní management
technický ekonomický
Doktorandské Prezenčné Čeština
Informační management
technický ekonomický
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Informační management
technický ekonomický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Management cestovního ruchu
humanitní ekonomický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština