Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

technický
Univerzita: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Názov: Fakulta špeciálnej techniky
Ulice: Pri parku 19
Psč: 911 06
Mesto: Trenčín
Kraj: Trenčiansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 32 7400 231
E-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Web: www.fst.tnuni.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Nie

Ďalšie informácie

Je najmladšou fakultou strojárskeho zamerania na Slovensku. V oblasti vzdelávania a vedeckej činnosti je orientovaná na oblasť výskumu strojárstva. Akreditované študijné programy umožňujú vzdelávanie v študijných odboroch Strojárstvo, Údržba strojov a zariadení, Strojárske technológie a materiály. Fakulta má práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v odbore Strojárske technológie a materiály. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Servis a opravy automobilov
technický
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Špeciálna strojárska technika
technický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Strojárske technológie a materiály
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Údržba špeciálnej mobilnej techniky
technický
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský