Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

humanitní umělecký
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Jeronýmova 10
Psč: 371 15
Mesto: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Štát: Česká republika
Telefón: 387 773 020
E-mail: info@pf.jcu.cz
Web: www.pf.jcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 734
Počet záujemcov 1 839
Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Pravdepodobnosť prijatia 40 %
Termín prihlášky do 31. března
Deň otvorených dverí 19. a 20. 1. 2023
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok konec května, červen

Súbory na stiahnutie