Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Právnická fakulta Univerzita Karlova

humanitní
Univerzita: Univerzita Karlova
Názov: Právnická fakulta
Ulice: nám. Curieových 901/7
Psč: 116 40
Mesto: Praha 1
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 221 005 201; 221 005 492
E-mail: prijimacky@prf.cuni.cz
Web: www.prf.cuni.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 700
Počet záujemcov 2527
Poplatok za prihlášku 830 Kč
Termín prihlášky 31.03.2024
Deň otvorených dverí https://www.prf.cuni.cz/dod
Odkaz na prihlášku https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11220&zobraz=Zobrazit

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok SCIO testy
Prípravné kurzy https://scio.cz/nsz/priprava/
Termín prijímacích skúšok https://www.scio.cz/nsz/terminy/
Vzor prijímacích skúšok https://scio.cz/nsz/testy/

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Právo a právní věda
Magisterské Prezenčné Čeština