Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

ekonomický
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Názov: Ekonomická fakulta
Ulice: Studentská 787/13
Psč: 370 05
Mesto: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Štát: Česká republika
Telefón: 389 032 510
E-mail: studijni-ef@ef.jcu.cz
Web: www.ef.jcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 600
Počet záujemcov 1 300
Poplatok za prihlášku 500,- Kč
Pravdepodobnosť prijatia 46,15 %
Termín prihlášky 30. 4. 2021
Deň otvorených dverí 22. 1. 2021, 21. 1. 2022
Odkaz na prihlášku https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok Bc studium - dle prospěchu ze SŠ (SCIO testy, Všeobecné studijní předpoklady (VSP), aktivity nad rámec běžného studia střední školy (ASS))
Termín prijímacích skúšok bc: www.ef.jcu.cz/chci-studovat/bakalarske-studium, mgr: www.ef.jcu.cz/chci-studovat/navazujici-magisterske-studium
Vzor prijímacích skúšok www.ef.jcu.cz/chci-studovat/navazujici-magisterske-studium
Zameranie na predmety matematika

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analýza v ekonomické a finanční praxi
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Aplikovaná informatika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Cestovní ruch
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Ekonomika a management
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Finance a účetnictví
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Management regionálního rozvoje
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Podniková informatika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Regional and European Project management
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština