Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

humanitní přírodovědný
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Názov: Zdravotně sociální fakulta
Ulice: Boreckého 27
Psč: 370 11
Mesto: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Štát: Česká republika
Telefón: 389 037 501
E-mail: dekanat@zsf.jcu.cz
Web: www.zsf.jcu.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 723
Počet záujemcov 1 415
Pravdepodobnosť prijatia 51 %
Termín prihlášky do konce března
Deň otvorených dverí 20. 1. 2023
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastní forma, talentové, pohovor
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok začátkem června
Vzor prijímacích skúšok www.zsf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2007_2008/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru/

Súbory na stiahnutie