Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

humanitní
Univerzita: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Názov: Fakulta humanitních studií
Ulice: Mostní 5139
Psč: 760 01
Mesto: Zlín
Kraj: Zlínský
Štát: Česká republika
Telefón: 576 032 024 - 5, 576 038 008
E-mail: studium@fhs.utb.cz
Web: www.fhs.utb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 430 Kč
Termín prihlášky 31.3.2021
Odkaz na prihlášku https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok Scio testy (zaměření dle oboru)
Termín prijímacích skúšok dle termínů scio
Zameranie na predmety Obecné studijní předpoklady, cizí jazyk, biologie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Bakalárske Prezenčné Čeština
Německý jazyk pro manažerskou praxi
Bakalárske Prezenčné Čeština
Pedagogika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Porodní asistence
Bakalárske Prezenčné Čeština
Předškolní pedagogika
Nadväzujúce magisterské
Iné
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Sociální pedagogika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Magisterské
Iné
Prezenčné Čeština
Učitelství pro mateřské školy
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština
Všeobecné ošetřovatelství
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Čeština