Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Názov: Fakulta stredoeurópskych štúdií
Ulice: Dražovská 4
Psč: 949 01
Mesto: Nitra
Kraj: Nitriansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 37 6408 853
E-mail: dfss@ukf.sk
Web: www.fss.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 25/30 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 18. 2. 2021
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok podle prospěchu ze SŠ
Termín prijímacích skúšok 7. - 11. 6. 2021

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Hungarológia
Nadväzujúce magisterské
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
Bakalárske
Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
Nadväzujúce magisterské
Manažment cestovného ruchu
Magisterské
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
Bakalárske
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Regionálny cestovný ruch
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Stredoeurópske areálové štúdia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
Nadväzujúce magisterské
Ugrofínske štúdiá
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské