Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

CEITEC - Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně

technický
Univerzita: Vysoké učení technické v Brně
Názov: CEITEC - Středoevropský technologický institut
Ulice: Purkyňova 656/123
Psč: 612 00
Mesto: Brno
Kraj: Jihomoravský
Štát: Česká republika
Telefón: 541 149 669
E-mail: phd@ceitec.vutbr.cz
Web: www.ceitec.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Odkaz na prihlášku www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/zadani/vybrat-obor/fakulta/20514

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

CEITEC PhD School je medzinárodný, interdisciplinárný a rýchlo sa rozvíjajúcí vzdelávací program založený na strategickom partnerstve popredných univerzít a výskumných ústavov z Jihomoravského regiónu, ktoré sú súčasťou inštitútu CEITEC. Vďaka tejto spolupráci majú naši študenti prístup k najmodernejšej výskumnej infraštruktúre a vzdelávanie v interdisciplinárnej vedeckej komunite. Cieľom CEITEC VUT je poskytnúť študentom z celého sveta príležitosť získať vzdelanie v odbore pokročilých materiálov a nanovedy sa štandardmi vynikajúcich zahraničných vedeckých inštitúcií.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Advanced Materials
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
Doktorandské Prezenčné Angličtina
Pokročilé materiály
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština