Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta chemicko-inženýrská Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

přírodovědný technický
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Názov: Fakulta chemicko-inženýrská
Ulice: Technická 3
Psč: 166 28
Mesto: Praha 6
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 220 443 891
E-mail: hana2.svobodova@vscht.cz
Web: studuj.vscht.cz/fakulta-chemicko-inzenyrska/
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 360
Počet záujemcov 480
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 75%
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 25. a 26. 11. 2022; 27. a 28. 1. 2023
Odkaz na prihlášku https://student.vscht.cz/login.php?do=prijimacky

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Forma prijímacích skúšok dle prospěchu ze SŠ (Chemie a matematika)
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok bez přijímacího řízení
Zameranie na predmety matematika, chemie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická a forenzní chemie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Analytická chemie - Specializace studijního programu Analytická a forenzní chemie (Bc.), Studijní program (Mgr.)
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Analytická chemie a jakostní inženýrství
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Analýza léčiv - Specializace studijního programu Analytická chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Chemická kybernetika
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné
Chemické inženýrství a bioinženýrství
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Chemie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Datové inženýrství v chemii
přírodovědný technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Forenzní analytická chemie - Specializace studijního programu Analytická a forenzní chemie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Forenzní chemie - Specializace studijního programu Analytická chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Fyzikální a výpočetní chemie
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Fyzikální chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Molekulární chemická analýza
přírodovědný technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Senzorika a kybernetika v chemii
přírodovědný technický
Magisterské Prezenčné Čeština