Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

přírodovědný technický umělecký
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Názov: Fakulta chemické technologie
Ulice: Technická 5
Psč: 166 28
Mesto: Praha 6
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 220 443 768
E-mail: monika.sachova@vscht.cz
Web: studuj.vscht.cz/fakulta-chemicke-technologie/
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 660
Počet záujemcov 930
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 71%
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 25. a 26. 11. 2022; 27. a 28. 1. 2023
Odkaz na prihlášku https://student.vscht.cz/login.php?do=prijimacky

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Forma prijímacích skúšok talentové, prospěch ze SŠ (chemie a matematika)
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok bez přijímacího řízení
Zameranie na predmety matematika, chemie

Ďalšie informácie

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe spája tradíciu s najmodernejšími nano- a biotechnológiami a ďalšími progresívnymi smermi a odbory vo vede a výskume. Spolu s vynikajúcim medzinárodným renomé a špičkovým prístrojovým vybavením otvára každému študentovi možnosti zapojiť sa do vedeckých projektov podľa vlastného výberu, umožňuje zahraničné stáže a je následne vstupenkou k prestížnemu, dobre ohodnocenému uplatnenie doma aj v zahraničí.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anorganická chemie
Magisterské Prezenčné Čeština
Anorganické nekovové materiály
Magisterské Prezenčné Čeština
Bioinformatika a chemická informatika
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bioinformatika a chemická informatika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Biomateriály
Magisterské Prezenčné Čeština
Chemické technologie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Chemie
Magisterské Prezenčné Čeština
Chemie a chemické technologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a forenzní chemie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a forenzní chemie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a technologie materiálů
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Chemie biomateriálů pro medicínské využití
Bakalárske Prezenčné Čeština
Forenzní analýza materiálů
Bakalárske Prezenčné Čeština
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Bakalárske Prezenčné Čeština
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Bakalárske Prezenčné Čeština
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Bakalárske Prezenčné Čeština
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
Bakalárske Prezenčné Čeština
Kovové materiály
Bakalárske Prezenčné Čeština
Makromolekulární chemie
Magisterské Prezenčné Čeština
Materiály ve forenzní chemii
Magisterské Prezenčné Čeština