Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

přírodovědný technický umělecký
Univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Názov: Fakulta chemické technologie
Ulice: Technická 5
Psč: 166 28
Mesto: Praha 6
Kraj: Praha
Štát: Česká republika
Telefón: 220 443 768
E-mail: monika.sachova@vscht.cz
Web: studuj.vscht.cz/fakulta-chemicke-technologie/
Typ školy: vysoká škola
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 660
Počet záujemcov 930
Poplatok za prihlášku 600 Kč
Pravdepodobnosť prijatia 71%
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 25. a 26. 11. 2022; 27. a 28. 1. 2023
Odkaz na prihlášku https://student.vscht.cz/login.php?do=prijimacky

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Forma prijímacích skúšok talentové, prospěch ze SŠ (chemie a matematika)
Prípravné kurzy NE
Termín prijímacích skúšok bez přijímacího řízení
Zameranie na predmety matematika, chemie

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anorganická chemie - Specializace studijního programu Chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Anorganické nekovové materiály - specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Bioinformatika a chemická informatika
přírodovědný technický
Bakalárske Prezenčné Čeština
Bioinformatika a chemická informatika
přírodovědný technický
Magisterské Prezenčné Čeština
Biomateriály - Specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Chemické technologie - Specializace studijního programu Chemie a chemické technologie, Studijní program (Mgr.)
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Chemie a chemické technologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a forenzní chemie
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a forenzní chemie - Specializace studijního programu Chemie a chemické technologie
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Chemie a technologie materiálů + Specializace (Bc.)
přírodovědný
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Čeština
Chemie biomateriálů pro medicínské využití
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Forenzní analýza materiálů - Specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Bakalárske Prezenčné Čeština
Inženýr chemických technologií - Univerzitní centrum Litvínov
přírodovědný
Magisterské Prezenčné
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovů - Specializace (Bc.)
přírodovědný umělecký
Bakalárske Prezenčné Čeština
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů - Specializace (Bc.)
přírodovědný umělecký
Bakalárske Prezenčné Čeština
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky - Specializace (Bc.)
přírodovědný umělecký
Bakalárske Prezenčné Čeština
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
přírodovědný umělecký
Bakalárske Prezenčné Čeština
Kovové materiály - Specializace studijního programu Chemie a technologie materiálů
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština
Makromolekulární chemie - Specializace studijního programu Chemie
přírodovědný
Magisterské Prezenčné Čeština