Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Názov: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Ulice: Kraskova 1
Psč: 949 01
Mesto: Nitra
Kraj: Nitriansky
Štát: Slovensko
Telefón: +421 37 6408 751
E-mail: dekanatfsv@ukf.sk
Web: www.fsv.ukf.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 25/30 EUR
Termín prihlášky 31. 3. 2021
Deň otvorených dverí 18. 2. 2021
Odkaz na prihlášku

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok podle prospěchu ze SŠ, talentové zkoušky
Termín prijímacích skúšok 7. - 11. 6. 2021

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná sociálna práca
Nadväzujúce magisterské
Ošetrovateľstvo
Bakalárske
Psychológia
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Sociálna práca
Bakalárske
Sociálne služby a poradenstvo
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Urgentná zdravotná starostlivosť
Bakalárske