Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

technický umělecký
Univerzita: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Názov: Fakulta multimediálních komunikací
Ulice: Štefánikova 2431
Psč: 760 01
Mesto: Zlín
Kraj: Zlínský
Štát: Česká republika
Telefón: 576 034 214
E-mail: studium@fmk.utb.cz
Web: www.fmk.utb.cz
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: DS

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 650 Kč
Termín prihlášky 31.3.2021
Odkaz na prihlášku https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/prihlasit-se/

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok vlastní
Termín prijímacích skúšok 31. 5. 2021 až 3. 6. 2021
Zameranie na predmety všeobecné znalosti, zkouška kreativity a logického myšlení

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Arts Management
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Design obuvi
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Design oděvu
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Design skla
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Digitální design
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Game design
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Čeština
Grafický design
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Kamera
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Marketing communication
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Angličtina
Marketingová komunikace
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné
Kombinované
Čeština
Multimédia a design
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Čeština
Multimedia and Design
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Produkce
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Produktový design
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Průmyslový design
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Reklamní fotografie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Režie a scénáristika
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Střihová skladba
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Teorie a praxe animované tvorby
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština
Tvorba prostoru
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Čeština