Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

centrum kariérového poradenství

GAUDEAMUS BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017

Vykročte správným směrem při volbě budoucího studia a kariéry!

Centrum kariérového poradenství návštěvníkům pomůže se správnou volbou studia a budoucí kariéry. Studenti se také budou mít možnost setkat přímo
s kariérovými poradci. 


Partnery Centra kariérového poradenství jsou:

  • Centrum vzdělávání všem
  • Kým čím být, z.s.
  • Profesia
  • Salmondo


CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM:

Zóna kariérového poradenství je určena studentům a návštěvníkům veletrhu, kteří mají otázky týkající se dalšího studia, svého profesního uplatnění a celkově svého dalšího směřování. V diskrétním prostředí se Vám budou věnovat kariéroví poradci z Centra vzdělávání všem, se kterými můžete mluvit o svých plánech
a snech, očekáváních, možnostech ale i obavách, které máte. Profesionálové na danou problematiku se s Vámi ponoří do procesu hledání řešení nebo nejvhodnější volby. Pokud se vše nestihne na místě, je možné pokračovat ve spolupráci s kariérovým poradcem dle domluvy a potřeby. Součástí zóny bude
i informační stánek Centra vzdělávání všem ohledně zkrácených studií a možnostech dalšího vzdělávání. 


Kým čím být - Individuální poradenství:

Účast na krátkém, cca 15 minutovém individuálním poradenství, slouží ke zmapování toho, jakou svou činnost, zájem, dovednost anebo vlastnost by student chtěl spojit se svým budoucím profesním zaměřením. Dále je možné krátce popřemýšlet o tom, co je jeho hnacím motorem v životě. To vše z důvodu, aby se student mohl lépe a kvalitněji rozhodnout o směru dalšího studia. 


Kým čím být - Workshop pro studenty:

Na workshopu Kým čím být budou mít studenti možnost vyzkoušet aktivitu, která jim pomůže pojmenovat některé jejich kvality - to, v čem jsou dobří. Může to pomoct uvědomit si, jakou svou činnost, zájem, dovednost anebo vlastnost by chtěli spojit se svým budoucím profesním zaměřením.

Workshop proběhne:

  • Čtvrtek 2. 11. 2017, přednáškový sál B, 8.30 - 9.00
  • Pátek 3. 11. 2017, přednáškový sál A, 9.35 - 10.05

 

Profesia.cz:

Studentům poskytneme cenné informace o tom, jaká může být jejich mzda na konkrétní pozici, jak si mají říci o plat, nebo jaká bude jejich hodnota na pracovním trhu. Dozví se také o jaké pozice je největší zájem a jaká je predikce na nejbližší roky, aby si uměli správně vybrat nejen obor, ale také profesi, ve které by měli studovat.

 

Salmondo:

Salmondo je nový webový nástroj pro kariérní plánování a řízení osobního rozvoje pro studenty středních škol. Na veletrhu Gaudeamus si studenti v rámci kariérního centra mohou vyzkoušet jeden z jeho profesionálních psychologických testů. Díky němu zjistí příklady vhodných profesí a studijních oborů, které odpovídají jejich osobnosti a zájmům.

 

ZPĚT NA DOPROVODNÉ PROGRAMY