Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

ŠTÚDIUM v zahraničí

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 4. - 6. 10. 2022

Príďte sa zoznámiť so svetovými univerzitami
a ich ponukou. Štúdium v zahraničí vám otvorí dvere do sveta!

ŠTUDUJ UNIVERZITU VO VEĽKEJ BRITÁNII

PORADENSKÉ CENTRUM unilink

Unilink je jediné poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium v zahraničí, ktoré svoje služby poskytuje úplne zadarmo. Tím poradenského centra je zložený z absolventov a študentov britských univerzít, ktorí svoje skúsenosti chcú odovzdávať ďalej a uľahčovať tak prijímacie konanie a štúdium na zahraničných univerzitách ďalším nadšeným a nádejným študentom zo Slovenskej republiky.

Unilink ponúka štúdium na viac ako 50 partnerských univerzitách z Veľkej Británie, Írska, Nemecka a UAE! Univerzity zastúpené v stánku poradenského centra nájdete v zozname vystavovateľov.

zozNAM UNIVERZíT

Brno unlink

S čím vám poradíme?

univerzita

Vybrať vhodnú univerzitu
a študijný odbor

podminky

Splniť podmienky
k prijatiu

proces

Prejsť prijímacím
procesom

skolne

Vyriešiť financovanie školného a zažiadať
o dostupné štipendiá

anglictina

Otestovať angličtinu
a prípadne poradiť,
čo a ako zlepšiť

ubytovani

Zariadiť ubytovanie
a poradiť s brigádou v okolí

letenky

Pomôcť s výberom leteniek
a transfera z letiska
priamo na univerzitu

odlet

Zabezpečiť všetko potrebné
pred odletom

student

Vybaviť status študenta
na Slovensku

ROZŠÍRTE SI OBZORY

PONUKA ŠTÚDIA PO CELOM SVETE

INFORMÁCIE O sprievodnom programe budú doplnené NESKOR!

MÁŠ NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Encyklopédia štátov

Každý štát ponúka jedinečné možnosti, skúsenosti a zážitky, ale má aj svoje špecifiká. V každej krajine sú iné podmienky pre zahraničných študentov, náklady na štúdium i podmienky pre vstup do krajiny a pobyt. Na tomto mieste pripravujeme encyklopédiu štátov, ktorá prinesie odpovede na všetky otázky o štúdiu v zahraničí.PODMieNKY šTUDIA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁToCH

ZÍSKAJ INFORMÁCIE PREDTÝM NEŽ VYRAZÍŠ

PREDNÁŠKY O ŠTÚDIU V ZAHRANIČÍ

Štúdium vo Francúzsku

TERMÍN BUDE DOPLNENÝ

 

paris

Studium v Austrálii

TERMÍN BUDE DOPLNENÝ

 

sydney

Univerzity zahraničné

Northumbria University

Northumbria University

Newcastle, Velká Británie
Detail školy
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Bratislava, Slovenská republika
Detail školy
University of Derby

University of Derby

Derby, Velká Británie
Detail školy
University of Worcester

University of Worcester

Worcester, Velká Británie
Detail školy
Všetky registrované školy