gaudeamus roadshow slovensko 2020

BRATISLAVA • KOŠICE • ŽILINA • BANSKÁ BYSTRICA

GAUDEAMUS TENTO ROK IDE ZA ŠTUDENTMI
DO REGIÓNOV!

GAUDEAMUS TENTO ROK prichádza do VÁŠHO REGIÓNU

Na veľtrhoch Gaudeamus sa v roku 2020 stretnúť nemôžeme. Voľbu ďalšieho štúdia však maturanti na ďalší rok odložiť nemôžu. Gaudeamus preto v tomto roku zamieri za študentmi do regiónov!

Organizačný tím veľtrhu pre študentov pripravil alternatívny koncept veľtrhu s názvom "Gaudeamus Roadshow Slovensko". Cieľom tohto konceptu je vziať najdôležitejšie aspekty veľtrhu Gaudeamus a priviesť ich študentom priamo do ich regiónu. V rámci Gaudeamus Roadshow sa uskutoční vždy jednodňové akcie v týchto krajských mestách: Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica. Akcie v týchto krajských mestách umožní osloviť študentov z celého Slovenska.

 

V rámci Gaudeamus Roadshow Slovensko bude pre návštevníkov pripravené:

 • Kontaktné miesta škôl s možnosťou osobnej komunikácie so zástupcami školy.
 • Prednášky o aktuálnej ponuke a podmienkach štúdia.
 • Odborné prednášky pre pedagógov a výchovné poradcu.
 • Testovacie centrum s testom predpokladov pre štúdium.
 • Vstup zdarma pre registrovaných študentov a pedagógov.

 

Gaudeamus Roadshow bude doplnená celoročnú on-line prezentáciou vystavovateľov na portáli www.gaudeamus-sk.cz, v aplikácii Gaudeamus Guide pre študentov a rodičov a v aplikácii Gaudeamus Advisor pre stredoškolských pedagógov. Tieto on-line informačné zdroje ponúknu kompletné kontaktné informácie, registre študijných programov, informácie o fakultách a prijímacom konaní na všetkých zúčastnených školách. Návštevníkom budú tiež k dispozícii vyhľadávače študijných programov, škôl a fakúlt.

 

GAUDEAMUS ROADSHOW ČESKO 2020 JE ORGANIZOVANÁ PODĽA ZÁSAD "BEZPEČNE NA ROADSHOW"

GAUDEAMUS ZA VAMI prídete do TÝCHTO MIEST:

BRatislava      

15. 10. 2020

Technopol Bratislava

Kutlíkova 17

► VIAC INFORMÁCIÍ

košice   

27. 10. 2020

Spoločenský Pavilón

Trieda SNP 61

► VIAC INFORMÁCIÍ

 

žilina

3. 11. 2020

Dom Odborov

Antona Bernoláka 51

► VIAC INFORMÁCIÍ

banská bystrica

4. 11. 2020

Hotel Dixon

Švermova 32

► VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

Gaudeamus Roadshow Slovensko prebehne pod záštitou:

 • Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.

 • Veľvyslanca Českej republiky v Bratislave
  Genpor. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D. MBA

 • Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR
  doc. RNDr. Ladislava Mika, Ph.D.

NAJOBLÚBENĚJŠIE ŠKOLY

 • UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
 • TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDERA DUBČEKA V TRENČÍNE
 • SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
 • ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
 • UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
 • TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

GAUDEAMUS ROADSHOW PRE VYSTAVOVATEĽOV

Priame osobné stretnutie je stále najefektívnejším spôsobom komunikácie so záujemcami o štúdium! Príďte sa so svojimi potenciálnymi študentmi stretnúť na Gaudeamus Roadshow Slovensko a predstavte im vašu študijnú ponuku aj v roku 2020! Prezentácia v štyroch regiónoch, ktoré Gaudeamus Roadshow navštívi, vám umožní osloviť študentov z celého Slovenska.


Vašu účasť na Gaudeamus Roadshow formou kontaktného miesta a prednášky ďalej podporte celoročnú on-line prezentáciou na portáli gaudeamus-sk.sk a v mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Gaudeamus Advisor. Tieto informačné zdroje ročne využíva vyše 145 000 študentov 4. a 3. ročníkov stredných škôl.

 

PREČO SO ŠTUDENTMI KOMUNIKOVAŤ OFF-LINE AJ V TEJTO DOBE?

 • 65% študentov maturitných ročníkov každoročne využíva akcie pod značkou Gaudeamus k výberu pomaturitného štúdia.
 • Komunikácia s návštevníkmi, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite.
 • 20% študentov nie je schopné sa samo rozhodnúť. Pri voľbe pomaturitného štúdia potrebujú kvalifikovane poradiť a interaktívne komunikovať.
 • Možnosť študentov aktívne ovplyvniť a ponúknuť aj odbory, o ktorých by bežne neuvažovali.
 • Až 70% študentov si priamo na veľtrhu zvolí svoje ďalšie štúdium.

 

ČO ÚČASŤOU NA GAUDEAMUS ROADSHOW ZÍSKATE?

 • Prezentáciu v krajoch, ktoré umožnia osloviť študentov z celého Slovenska.
 • Kontaktné miesto pre priamu komunikáciu a konzultácie so študentmi.
 • Možnosť prednášky pre oslovenie väčšieho množstva študentov naraz.
 • Príležitosť osloviť stredoškolských pedagógov prostredníctvom prednášky v Pedagogickom centre.
 • Testovacie centrum pre nerozhodných študentov a ich ľahšiu orientáciu v ponuke štúdia.
 • Možnosť zaradiť sa do propagácie na portáli gaudeamus-sk.sk, v mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Advisor aj v mnohých ďalších podporných médiách.
 • Prístup k osloveniu aj tých študentov, ktorí akciu priamo nenavštívi. Prostredníctvom e-mailových oznámení alebo rozoslanie propagačných materiálov priamo do SŠ.

 

MATERIÁLY K PRIHLÁSENIU NA GAUDEAMUS ROADSHOW:

PRE REZERVÁCIU MIESTA, PRIHLÁSENIE ALEBO OBJEDNÁVKU NÁS KONTAKTUJTE NA INFO@GAUDEAMUS-sk.sk A +420 545 176 136.
POČET miest je obmedzený!

gaudeamus roadshow pre študentov

Hľadáte ďalšie štúdium po maturite? Tak príďte na Gaudeamus Roadshow vo vašom regióne a určite si vyberiete. Za jeden deň získate prehľad o ponuke štúdia. Môžete si pohovoriť so zástupcami škôl aj so študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti. Navštívite tiež prednášky škôl, kde sa dozviete maximum informácií o ponuke štúdia aj o všetkom ostatnom čo školy ponúkajú.

TAK VEZMITE BUDÚCNOSŤ DO SVOJICH RÚK A PRÍDITE NA GAUDEAMUS ROADSHOW VO VAŠOM REGIÓNE!

 

ČO ZÍSKATE NÁVŠTEVOU ROADSHOW?

 • Prehľad o ponuke štúdia na školách z celej republiky.
 • Katalóg s kontakty na školy a informáciami o štúdiu.
 • Vyhľadávač programov s ponukou viac ako 10 000 možností štúdia.
 • Mobilnú aplikáciu Gaudeamus Guide, ktorá uľahčí orientáciu v ponuke štúdia.
 • Testovanie predpokladov pre štúdium pre nerozhodných študentov.
 • Účasť na všetkých sprievodných prednáškach.
 • Pre registrovaných vstup na akciu zdarma.

 

 

SPRIEVODNÉ PREDNÁŠKY

Prednášky sú tým pravým miestom, kde načerpáte najnovšie informácie o školách a ich ponuke štúdia. Dozviete sa všetko od ponúkaných študijných programov, cez termíny a obsah prijímačiek, až po informácie o ubytovaniu, menzách alebo mimoškolských aktivitách. Prednášať budú priamo študenti a absolventi, ktorí sa s vami podelí o čerstvé skúsenosti z ich štúdia alebo ako sa po skončení školy dobre uplatnili v praxi a na záver samozrejme odpovie na všetky vaše otázky.

 

TESTOVACIE CENTRUM

Ak neviete aký študijný program si vybrať, alebo si naopak chcete potvrdiť, že ste si vybrali dobre, príďte do Testovacieho centra. Môžete si zadarmo urobiť test predpokladov pre štúdium a počas desiatich minút zistíte, ktoré študijné programy sú pre vás vhodné. Podľa výsledku testu ľahko uvidíte, či ste humanitný, technický, ekonomický alebo prírodovedný typ a na aké programy sa najviac hodíte. S výsledkom testu sa ľahšie zorientujete v ponuke programov.

 

ZAREGISTRUJTE SA NA GAUDEAMUS ROADSHOW

POZRITE SI PLAGÁT

gaudeamus roadshow pre pedagógov

ČO VÁM GAUDEAMUS ROADSHOW PRINESIE?

Ako stredoškolskí učitelia ste dôležitou súčasťou života študentov. Pomôžte im pri zásadnom rozhodnutiu pre ich budúcnosť, ktorým voľba ďalšieho štúdia po maturite bezpochyby je. Umožnite prosím návštevu Gaudeamus Roadshow študentom 3. aj 4. ročníka. Získajú cenné informácie a prehľad, aby sa mohli správne rozhodnúť o svojej budúcnosti! Aj pre vás je na Gaudeamus Roadshow pripravené množstvo užitočných informácií a benefitov, ktoré vám spríjemnia návštevu!

 

SLUŽBY A BENEFITY PRE PEDAGÓGOV

Vaša návšteva Roadshow začína registráciou. Pre všetkých registrovaných pedagógov máme pripravený vstup zdarma. Pred veľtrhom vám spolu s voľnými vstupenkami zašleme informačné bulletiny s užitočnými informáciami pre jednoduché plánovanie vašej návštevy.

Pre registrovaných pedagógov sú navyše pripravené nasledujúce benefity:

 • Voľná vstupenka s platnosťou po celú dobu akcie vo zvolenom meste.
 • Informačné bulletiny s aktualitami o akcii.
 • Zadarmo tlačený a elektronický katalóg.
 • Informačný set s materiálmi od vystavujúcich škôl.
 • Mobilná aplikácia Gaudeamus Advisor pre pedagógov a výchovných poradcu.
 • Odborné prednášky pre pedagógov.
 • Občerstvenie zdarma v čase vašej návštevy.

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Pedagogické centrum ponúkne program prednášok, seminárov a konzultácií s odborníkmi z univerzít, vysokých škôl a ostatných inštitúcií. V Pedagogickom centre budú pre pedagógov pripravené špeciálne informačné sety s materiálmi od vystavujúcich škôl. K dispozícii bude aj zázemie pre pedagógov s občerstvením zadarmo.

ZAREGISTRUJTE SA NA GAUDEAMUS ROADSHOW

NA GAUDEAMUS ROADSHOW slovensko SA VÁM PREDSTAVÍ

V tomto zozname sú uvedené aktuálne zaregistrované školy. Prihlasovanie účastníkov je stále otvorené a zoznam je priebežne aktualizovaný.

 

Advantage Austria Bratislava, Rakúske veľvyslanectvo

Cambridge Study

České vysoké učení technické v Praze

Dundalk Institute of Technology
EF Education, s.r.o.
Francúzsky inštitút na Slovensku
Holprom - Štúdium v Holandsku

 • Avans University of Applied Sciences
 • Breda University of Applied Sciences
 • Fontys University of Applied Sciences 
 • HZ University of Applied Sciences 
 • Saxion University of Applied Sciences 

Information Planet
InterStudy - štúdium v zahraničí

Veľká Británia

Dánsko

Holandsko

Belgicko

 • Vrije Universiteit Brussel

 Fínsko

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže​
Janáčkova akademie múzických umění

Komisia J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR

Mendelova univerzita v Brně

Newton College, a.s. 
Paneurópska vyoká škola
Prague College

Prešovská univerzita v Prešove

SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+​
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trnavská univerzita v Trnave

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii​
University of New York in Prague​

Univerzita Karlova

 • Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
VysokeSkoly.cz - Testovací centrum
Žilinská univerzita v Žiline

formou on-line prezentácie sa vám predstaví

Masarykova univerzita

Vysoké učení technické v Brně

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.