Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

PREDNÁŠKové
a konzultačné dni GAUDEAMUS NITRA

AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN K, 14. - 16. 11. 2022

Príďte si vypočuť naše zaujímavé prednášky!
Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímačkách aj študentskom živote!

GAUDEAMUS PREDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÉ DNI SÚ TU PRE VÁS

VEĽTRH GAUDEAMUS NITRA SA PRE ROK 2022 MENÍ NA GAUDEAMUS PREDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÉ DNI. CIELOM AKCIE JE POSKYTNÚŤ MAXIMUM INFORMÁCIÍ O PONUKE POMATURITNÉHO ŠTÚDIA NA SLOVENSKU A V ČESKU V BEZPEČNOM PROSTREDÍ PRE VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV. AKCIA JE URČENÁ VŠETKÝM ŠTUDENTOM STREDNÝCH ŠKÔL, KTORÍ HĽADAJÚ ĎALŠIE ŠTÚDIUM PO MATURITE.

AKCIA PREBEHNE VO FORMÁTE TROJDŇOVÉ KONFERENCIE, A PONUKNE PROGRAM PREDNÁŠOK NAJMA VYSOKÝCH ŠKÔL A UNIVERZÍT S INFORMÁCIAMI O ICH ŠTUDIJNEJ PONUKE. NA AKCII BUDÚ TIEŽ PRIPRAVENÉ KONTAKTNÉ MIESTÁ, KDE BUDÚ ZÁSTUPCOVIA ŠKÔL PRIPRAVENÍ ODPOVEDAŤ NA OTÁZKY ŠTUDENTOV.

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTĚVNÍKOV

Vyberáte ďalšie štúdium po maturite? Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni v Nitre vám poskytnú kompletný prehľad. Čakajú na vás školy zo Slovenska aj Česka a množstvo ďalších vzdelávacích inštitúcií. Najviac informácií o školách získate na prednáškach, kde sa dozviete všetko o štúdiu, fakultách, študijných programoch, vybaveniu školy aj aktivitách, ktoré vám ponúka.

Každá škola bude navyše mať na akcii kontaktné miesto, kde sa budete môcť zástupcov školy opýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma.

Nemôžete sa rozhodnúť akú školu si vybrať? Neviete na aké programy máte predpoklady? Potom sa určite zaregistrujte a môžete si urobiť online Test študijných typov. Zistíte tak, na ktoré študijné oblasti sa najlepšie hodíte a ľahšie si vyberiete tú najlepšiu školu práve pre vás.

 

MIESTO KONANIA AKCIE:

Agrokomplex národné výstavisko

Výstavná 4, 949 01 Nitra

Pavilón K

Ukázať na mape

Otvorené pre návštevníkov

14. - 15. 11. 2022, 8:00 - 16:00

16. 11. 2022, 8:00 - 15:00

Vstup do areálu pre peších je cez hlavnú bránu výstaviska.

Vjazd a parkovanie v areálu je možné pre autobusov s oragnizovanými zájazdy študentov. Pre vjazd je nutné vjazdové povolenie, ktoré je zaslané registrovaným pedagógom.

Parkovanie pre individuálne návštevníky je možné v OC Centro Nitra. 

MHD
Zastávka "Výstavisko":
autobusy č. 8, 14, 15, 16, 19, 25, 30, 32

Informácie o spojení
www.arrivanitra.sk

PLÁNIK VÝSTAVISKA

 

NA STIAHNUTIE:

 

PRO VSTUP NA AKCIU JE NUTNÁ REGISTRÁCIA! VSTUP JE ZADARMO!

 

ZOZNAM ZASTÚPENYCH ŠKÔL

PROGRAM PREDNÁŠOK

INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV

REZERVÁCIA PREDNÁŠOK A KONTAKTNÝCH MIES JE OTVORENÁ!

Pripojte sa k univerzitám, vysokým školám aj ďalším vzdelávacím inštitúciám zo Slovenska a Česka. Zúčastnite sa Gaudeamus prednáškových a konzultačných dní v Nitre. Akciu navštívi stredoškolskí študenti z celého stredného Slovenska, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite. Každý z nich môže byť vašim budúcim študentom!

Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni v Nitre bude v roku 2022 jedinečnou príležitosťou pre priamy kontakt a komunikáciu tvárou v tvár s Vašimi budúcimi študentmi. Nepremárnite túto šancu a pridajte sa!

REZERVÁCIU TERMÍNOV PREDNÁŠOK MÔŽETE VYKONAŤ NA INFO@GAUDEAMUS-SK.SK ALEBO +420 545 176 136. 

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR A CENNÍK CZ VERZIA

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR A CENNÍK SK VERZIA

ZMLUVA O ÚČASTI NA PODUJATIU CZ VERZIA

ZMLUVA O ÚČASTI NA PODUJATIU SK VERZIA

 

ZOZNAM ZASTÚPENYCH ŠKÔL

PROGRAM PREDNÁŠOK

 

PROPOZÍCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV

KTO SA NA AKCII PREDSTAVÍ

 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
    Fakulta aplikovaných jazykov
    Fakulta hospodárskej informatiky
    Fakulta medzinárodných vzťahov
    Fakulta podnikového manažmentu
    Národohospodárska fakulta
    Obchodná fakulta
    Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
 • Masarykova univerzita 
    Ekonomicko-správní fakulta
    Fakulta informatiky
    Fakulta sociálních studií
    Fakulta sportovních studií
    Farmaceutická fakulta
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
 • Mendelova univerzita v Brně
    Agronomická fakulta
    Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
    Institut celoživotního vzdělávání
    Lesnická a dřevařská fakulta
    Provozně ekonomická fakulta
    Zahradnická fakulta
 • Prešovská univerzita v Prešove
    Fakulta humanitných a prírodných vied
    Fakulta manažmentu
    Fakulta športu
    Fakulta zdravotníckych odborov
    Filozofická fakulta
    Gréckokatolícka teologická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
    Fakulta architektúry a dizajnu
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
    Fakulta informatiky a informačných technológií
    Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
    Stavebná fakulta
    Strojnícka fakulta
    Ústav manažmentu
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass
 • Technická univerzita v Košiciach
    Ekonomická fakulta
    Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
    Fakulta umení
    Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
    Letecká fakulta
    Stavebná fakulta
    Strojnícka fakulta
 • Technická univerzita vo Zvolene
  Drevárska fakulta
  Fakulta ekológie a environmentalistiky
  Fakulta techniky
  Lesnícka fakulta
 • Trnavská univerzita v Trnave
    Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Teologická fakulta
 • UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
  Velká Británie:
    Northumbria University, Newcastle
    University of Derby
    University of Worcester
    Middlesex University London
    University of Birmingham
    Newcastle University
    University of Greenwich
    University of Essex
    University of Portsmouth
    University of the West of England, Bristol
    University of Northampton
    University of South Wales
    University of Reading
    University of Central Lancashire
    Solent University, Southampton
    Bangor University
    Bournemouth University
    University of Bradford
    University of Huddersfield
    University of Lincoln
    University of Plymouth
    Sheffield Hallam University
    SOAS, University of London
    University of Sunderland
    Falmouth University
    University of Liverpool
    Brunel University London
    University of Suffolk
    University of Westminster
    Anglia Ruskin University
    BIMM Institute
    Birmingham City University
    Buckinghamshire New University
    De Montfort University, Leicester
    Edge Hotel School (University of Essex)
    Liverpool Hope University
    London Metropolitan University
    London South Bank University
    Oxford Brookes University
    Regent's University London
    Royal Agricultural University
    Teesside University
    University for the Creative Arts
    University of Bedfordshire
    University of Bolton
    University of Cumbria
    University of Gloucestershire
    University of Hertfordshire

                    Business School
                    Creative Arts School
                    Education
                    Engineering and Computer Science
                    Health and Social Work
                    Hertfordshire Law School
                    Humanities
                    Life and Medical Sciences
                    Physics, Astronomy and Mathematics
            University of Chichester
            University of West London
            University of Winchester
            Bournemouth University
            Arts University Bournemouth
            Swansea University

          Irsko:
            Dundalk Institute of Technology                   

                    School of Business and Humanities
                    School of Engineering
                    School of Health and Science
                    School of Informatics and Creative Arts
            Institute of Technology, Sligo

          Spojené Arabské Emiráty:
            Middlesex University Dubai
            University of Birmingham Dubai
            Heriot Watt University Dubai

          Německo:
            SRH University Heidelberg
            SRH Berlin University of Applied Sciences
            IBA University

 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova
    1. lékařská fakulta
    2. lékařská fakulta
    3. lékařská fakulta
    Evangelická teologická fakulta
    Fakulta humanitních studií
    Fakulta sociálních věd
    Fakulta tělesné výchovy a sportu
    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
    Filozofická fakulta
    Husitská teologická fakulta
    Katolická teologická fakulta
    Lékařská fakulta v Hradci Králové
    Lékařská fakulta v Plzni
    Matematicko-fyzikální fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita Komenského v Bratislave
    Evanjelická bohoslovecká fakulta
    Fakulta managementu
    Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
    Fakulta sociálnych a ekonomických vied
    Fakulta telesnej výchovy a športu
    Farmaceutická fakulta
    Filozofická fakulta
    Jesseniova lekárska fakulta v Martine
    Lekárska fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Prírodovedecká fakulta
    Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
    Fakulta prírodných vied
    Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
    Fakulta stredoeurópskych štúdií
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
    Ekonomická fakulta
    Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
    Fakulta prírodných vied UMB
    Filozofická fakulta UMB
    Pedagogická fakulta UMB
    Právnická fakulta UMB
 • Univerzita Palackého v Olomouci
    Cyrilometodějská teologická fakulta
    Fakulta tělesné kultury
    Fakulta zdravotnických věd
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
    Fakulta aplikované informatiky
    Fakulta humanitních studií
    Fakulta logistiky a krizového řízení
    Fakulta managementu a ekonomiky
    Fakulta multimediálních komunikací
    Fakulta technologická
    Univerzitní institut
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
    Ekonomická fakulta
    Fakulta bezpečnostního inženýrství
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta materiálově-technologická
    Fakulta stavební
    Fakulta strojní
    Hornicko-geologická fakulta
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
    Fakulta chemické technologie
    Fakulta chemicko-inženýrská
    Fakulta potravinářské a biochemické technologie
    Fakulta technologie ochrany prostředí
    Ústav ekonomiky a managementu
 • Vysoká škola logistiky o.p.s.
 • Vysoké učení technické v Brně
 •   CEITEC - Středoevropský technologický institut
    Centrum sportovních aktivit
    Fakulta architektury
    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
    Fakulta chemická
    Fakulta informačních technologií
    Fakulta podnikatelská
    Fakulta stavební
    Fakulta strojního inženýrství
    Fakulta výtvarných umění
    Ústav soudního inženýrství
 • Žilinská univerzita v Žiline
    Celouniverzitný študijný program
    Fakulta bezpečnostného inžinierstva
    Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
    Fakulta humanitných vied
    Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
    Fakulta riadenia a informatiky
    Stavebná fakulta
    Strojnícka fakulta

Ďalšie informačné zrdoje

Najviac informácií o školách ponúknu prednášky, ktoré môžete navštíviť počas Gaudeamus prednáškových a konzultačných dní v Bratislave. Na akcii tiež nájdete kontaktné miesta, kde budú zástupcovia škôl pripravení odpovedať na všetky vaše otázky.

Nielen nerozhodní študenti môžu využiť Test študijných typov. Počas krátkeho online testu zistíte, či ste Humanitný, Technický, Ekonomický, Prírodovedný alebo Umelecký typ. Výsledok testu vám pomôže v orientácii v ponuke štúdia. Test je dostupný online pre všetkých registrovaných študentov.

Ďalším skvelým zdrojom informácií je web Gaudeamus-sk.sk. Tu nájdete rozsiahlu databázu škôl, fakúlt a študijných odborov z celého sveta. S orientáciou vám pomôžu interaktívne vyhľadávače alebo mobilná aplikácia Gaudeamus Guide.

 

VYHĽADÁVAČ ŠKÔL

VYHĽADÁVAČ FAKÚLT

VYHĽADÁVAČ ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

 

APLIKÁCIA GAUDEAMUS GUIDE

APLIKÁCIA GAUDEAMUS ADVISOR

 

podujatie prebehne pod záštitou:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
 • Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Doc. Ing. Milan Belica, Ph.D.
 • Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, Genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. MBA
 • Primátor mesta Nitry, Marek Hattas