gaudeamus 2021
on-line JE TU!

www.gaudeamus-sk.sk

TAK SA ZAPOJ A VYBER SI TU NAJLEPŠÍ VYSOKOU ŠKOLU!​

NA ONLINE VEĽTRHU GAUDEAMUS si vyberieš Z PONUKY 1 065 vzdelávacích inštitúcií z celého sveta. V NAŠEJ DATABÁZi NÁJDEŠ 275 ŠKÔL ZO SLOVENSKA a česka, 460 vzdelávacích inštitúcií ZO ZAHRANIČIA A 320 fakúlt


MÁME PRE TEBA PRIPRAVENÉ:

 

PLAGÁT K AKCII

informácie pre vystavovateľov

 

AK MÁTE ZÁUJEM DOSTÁVAŤ OD NÁS PRAVIDELNÉ INFORMÁCIE O PONUKE POMATURITNÉHO ŠTÚDIA, ZAREGISTRUJTE SA TU!

 

REGISTRÁCIA PRE ON-LINE INFORMÁCIE

NAJOBLÚBENĚJŠIE ŠKOLY

Prednášať TI BUDÚ

on-line prednáškové dni

Prednášky sú tým najlepším spôsobom ako sa dozvedieť maximum informácií o školách, fakultách, ich ponuke študijných programov, podmienkach štúdia, prijímačkách a veľa ďalších informácií. Prednášky škôl si tento rok budete môcť vypočuť on-line. Prednáškové dni budú vysielané naživo na Youtube kanáli a Facebooku "Gaudeamus - veletrh vzdělávání". Záznam z prednáškových dní bude po ich skončení dostupný na tejto stránke a na Youtube kanáli "Gaudeamus - veletrh vzdělávání". O prednášky tak neprídete, ani pokiaľ nestihnete živé vysielanie!

NOVÉ PREDNÁŠKY PRIEBEŽNE PRIDÁVÁME!

 

PREDNÁŠKY SLEDUJ TU: 

 

YOUTUBE

FACEBOOK

 

PROGRAM PREDNÁŠKOVYCH DNÍ:

 

14. apríla 2021

FAKULTY ONLINE III. - APRÍL
Kam je čas sa prihlásiť do konca apríla?

Čas pre podanie prihlášok na niektoré fakulty sa už kráti! Urob si čas na návštevu fakúlt, na ktoré sa podáva prihláška do 30. 4. 2021. Všetky fakulty tí predstavíme v živom vysielaní na Facebooku a Youtube "Gaudeamus veletrh vzdělání".

VYSÍLÁME OD 13:00!

NA AKCII FAKULTY ONLINE SA V APRÍLI STRETNEŠ S TÝMITO FAKULTAMI:

13:05 - 13:10 Mendelova univerzita v Brně

 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

13:10 - 13:15 Univerzita Komenského v Bratislave

 • Právnická fakulta
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

13:15 - 13:35 Univerzita Pardubice

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta restaurování

13:35 - 13:45 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

 • Inštitút manažmentu
 • Filozofická fakulta

13:45 - 13:50 České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

13:55 - 14:15 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta sociálně ekonomická
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

14:15 - 14:25 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta technologická

14:25 - 14:35 Technická univerzita v Liberci

 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Fakulta zdravotnických studií

14:35 - 14:50 Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta právnická
 • Fakulta ekonomická
 • Fakulta strojní
 • Fakulta pedagogická

14:55 - 15:00 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.

15:00 - 15:05 Vysoká škola logistiky o.p.s.

15:05 - 15:10 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

15:10 - 15:15 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Ekonomická fakulta

15:15 - 15:45 Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta managementu
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Národohospodářská fakulta

PARTNERI AKCIE

VIDEA Z PReBeHLÝCH PrEDNÁŠKOVÝCH DNÍ:

19. januára 2021 

 9:00 -   9:30 Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 9:35 - 10:05 FEL ČVUT z pohledu studentů

                       Zeptejte se studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT, jaké to je studovat nejlepší elektrotechnickou a informatickou fakultu v ČR

10:10 - 10:40 Staň se sociálním pracovníkem nebo asistentem pedagoga! Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

10:45 - 10:50 Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

10:50 - 11:00 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

11:00 - 11:15 Fakulta strojní ČVUT v Praze

11:20 - 11:50 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

20. januára 2021 

 9:00 -   9:30 Západočeská univerzita v Plzni

 9:35 - 10:05 Veterina, potraviny, pohoda zvířat - studuj na VFU Brno

10:10 - 10:40 Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu - NPI ČR

10:45 - 11:15  Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

11:20 - 11:50 Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

11:55 - 12:45 Fakulta architektury ČVUT v Praze

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

21. januára 2021 

 9:00 -   9:30 S námi se v praxi neztratíš - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 9:35 - 10:05 VŠE = kvalitní vzdělání prezenčně i on-line 

10:10 - 10:40 Studium na Vysoké škole logistiky

10:45 - 11:15  Studuj v angličtině na britské vysoké škole Prague College

11:20 - 12:25 Diskuní panel se studenty pedagogických fakult

12:30 - 13:00 Univerzita obrany – více než vysoká škola

13:05 - 13:15 Fakulta stavební ČVUT v Praze

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

22. januára 2021 - prednáškový deň České zemědělské univerzity v Praze

  9:00 –   9:25 Představení České zemědělské univerzity v Praze

  9:30 – 10:00 Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

10:05 – 10:35 Technická fakulta ČZU v Praze

10:40 – 11:10 Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

11:15 – 11:45 Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

11:50 – 12:05 Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

12:10 – 12:40 Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

12:45 – 13:15 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

26. januára 2021 - prednáškový deň Vysokého učení technického v Brně

  9:35 - 10:05 Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

10:10 - 10:40 Fakulta architektury VUT v Brně

10:45 - 11:15  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

11:20 - 11:50 Fakulta informačních technologií VUT v Brně

11:55 - 12:25  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

12:30 - 13:00 Fakulta stavební VUT v Brně

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

27. januára 2021 - prednáškový deň Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 9:00 -  9:10 Úvod o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

 9:20 -  9:40 Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

 9:50 - 10:10 Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem

10:20 - 10:40 Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

10:50 - 11:10 Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

11:20 - 11:40 Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

11:50 - 12:10 Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

12:20 - 12:40 Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

12:50 - 13:10 Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

28. januára 2021 

 9:00 -   9:30 Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy, MŠMT ČR - Přednáška pro pedagogy

 9:35 - 10:05 University of New York in Prague

10:10 - 10:40 Studium na vysoké škole FH Salzburg

10:45 - 11:15  Jak zjistit, co mě baví a nastavit si cíle, kterých chci dosáhnout? - DOFE

11:20 - 11:50 Právo, politika, ekonomika, bezpečnost - vysoká škola CEVRO Institut

11:55 - 12:25 „Začni jinak“  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

12:30 - 13:00 Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila, MŠMT ČR

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

2. februára 2021 

 9:00 -   9:30 Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 9:35 - 10:05 Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:10 - 10:40 Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:45 - 11:15  Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:20 - 11:50 Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:55 - 12:25 Rakúské veľvyslanectvo - Štúdium v Rakúsku

12:30 - 13:00 Studium ve Švýcarsku - Swiss Education Group

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

3. februára 2021 

 9:00 -   9:30 Přestavení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole

 9:35 - 10:05 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Študuj čo ťa baví

10:10 - 10:40 Vyšší odborná škola herecká

10:45 - 11:35  Technická univerzita v Liberci

11:40 - 12:10 SAIA - Štipendiá na štúdium v zahraničí

12:15 - 12:45 O potrebe neformálneho vzdelávania v našich životoch s IUVENTOU

12:50 - 13:20 Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

4. februára 2021 - prednáškový deň Univerzity Komenského v Bratislave 

 9:15 -   9:20  Představení Univerzity Komenského v Bratislave 

 9:20 -   9:40  Jesseniova lekárska fakulta UK

 9:40 - 10:00  Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10:00 - 10:20  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10:20 - 10:40  Farmaceutická fakulta UK

10:40 - 11:00   Filozofická fakulta UK

11:00 - 11:20   Pedagogická fakulta UK

11:20 - 11:40   Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

11:40 - 12:00  Fakulta managementu UK

12:00 - 12:20  Právnická fakulta UK

12:20 - 12:40  Prírodovedecká fakulta UK

12:40 - 13:00  Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

9. februára 2021 - prednáškový deň Univerzity Karlovy 

 9:00 -  9:05    Představení Univerzity Karlovy

 9:10 -  9:20    1. lékařská fakulta UK

 9:20 -  9:25    2. lékařská fakulta UK

 9:25 -  9:40    3. lékařská fakulta UK

 9:40 -  9:50    Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

 9:50 - 10:00    Lékařská fakulta v Plzni UK

10:10 - 10:20    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK

10:20 - 10:30    Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

10:30 - 10:40    Matematicko-fyzikální fakulta UK

10:40 - 10:50    Přírodovědecká fakulta UK

11:00 - 11:10    Filozofická fakulta UK

11:10 - 11:20    Husitská teologická fakulta UK

11:20 - 11:35    Právnická fakulta UK

11:35 - 11:45    Evangelická teologická fakulta UK

11:55 - 12:05    Fakulta sociálních věd UK

12:05 - 12:15    Katolická teologická fakulta UK

12:15 - 12:25    Fakulta humanitních studií UK

12:25 - 12:30    Pedagogická fakulta UK

12:30 - 12:50    Podpora pro studující se znevýhodněním - Centrum Carolina UK

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

10. februára 2021 - Study Abroad Day

  9:00 -  9:55  UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německu

10:00 - 10:25  University of Worcester

10:30 - 10:55  University of Derby

11:00 - 11:25  Northumbria University, Newcastle

11:30 - 11:55  University of Central Lancashire

12:00 - 12:25  Middlesex University, London

12:30 - 12:55  Newcastle University 

13:00 - 13:15  Studium ve Velké Británii očima českého studenta 

13:15 - 13:40  University of Portsmouth

13:45 - 14:10  University of Greenwich

14:15 - 14:30  Studium ve Velké Británii očima českého studenta

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

11. februára 2021 - Study Abroad Day

  9:00 -  9:55 UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německu

10:00 - 10:25 Swansea University

10:30 - 10:55 BIMM - Music School

11:00 - 11:25  University of Westminster

11:30 - 11:55  University of South Wales

12:00 - 12:25 University of the West of England, Bristol

12:30 - 12:45 Studium ve Velké Británii očima českého studenta

12:45 - 13:10 London South Bank University

13:15 - 13:40  University of Suffolk

13:45 - 14:00 Možnosti studia v Irsku

14:05 - 14:30 DkIT - studium na irské vysoké škole

14:35 - 14:50 Studium ve Velké Británii očima českého studenta

14:50 - 15:30 Možnosti studia v Německu 

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

18. februára 2021

FAKULTY ONLINE I. - FEBRUÁR

 

NA ZÁZNAM AKCIE SA POZRI TU

 

VŠETKY INFORMÁCIE O FAKULTÁCH SI STIAHNI TU

 

NA AKCII FAKULTY ONLINE SI SA VO FEBRUÁRI POTKAL S TÝMITO FAKULTAMI:

Univerzita Karlova

 • 1. lékařská fakulta
 • 2. lékařská fakulta
 • 3. lékařská fakulta
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Katolická teologická fakulta
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita obrany 

 • Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Farmaceutická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Jesseniova lekárska fakulta
 • Lekárska fakulta

 

23. februára 2021 - prednáškový deň Žilinské univerzity v Žiline 

 9:00 -   9:30 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

 9:35 - 10:05 Strojnícka fakulta UNIZA

10:10 - 10:40 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

10:45 - 11:15  Stavebná fakulta UNIZA

11:20 - 11:50 Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA

11:55 - 12:25 Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

12:30 - 13:00 Fakulta humanitných vied UNIZA

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

24. februára 2021 

11:00 - 11:30 Zeptej se studentů VŠCHT na rovinu

11:35 - 12:00 University of St Andrews

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

17. marca 2021 - prednáškový deň Domu zahraničnej spolupráce na tému "ŠTUDUJ, STÁŽUJ, VYJDI!" 

  9:00 – 9:40       Dom zahraničnej spolupráce

                             Ide to aj inak
                             Získaj skúsenosti mimo školu - Mládežnícke výmeny, dobrovoľníctvo, solidárny projekty a online rozhovory s účastníkmi.

 9:40 – 10:30      Dom zahraničnej spolupráce

                             Zaži semester v zahraničí alebo vyjdi na stáž
                             
Predstavenie programu Erasmus +, študentského spolku ESN ČR a online rozhovor so študentom na Erasmu.

10:30 – 11:00      Dom zahraničnej spolupráce

                             Vyraz počas štúdia do sveta
                             
Predstavenie programov AIA, Aktion, CEEPUS a Fondy EHP a online rozhovor so študentom v zahraničí.

11:00 – 11:30      Campus France

                             Všetko o vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku
                             
Sprievodca štúdiom vo Francúzsku: všetky informácie, ktoré potrebujete pre úspešná vysokoškolské štúdiá od bakalára po doktorát.

11:30 – 12:00      Do Rakouska na Zkušenou

                             Poznaj Rakúsko, poznaj seba
                             Študuj na univerzite v Rakúsku.

12:00 – 12:30      DAAD

                              Študuj na vysokej škole v Nemecku so štipendiom DAAD

12:30 – 13:00      Campus France

                              Všetko o vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku
                             
Sprievodca štúdiom vo Francúzsku: všetky informácie, ktoré potrebujete pre úspešná vysokoškolské štúdiá od bakalára po doktorát.

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

 

18. a 19. marca 2021

FAKULTY ONLINE II. - MAREC

NA ZÁZNAM AKCIE SA POZRI TU

 

VŠETKY INFORMÁCIE O FAKULTÁCH SI STIAHNI TU

NA AKCII FAKULTY ONLINE SA V MARCI STRETNEŠ S TÝMITO FAKULTAMI:

18. marca 2021

13:05 – 13:40 České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Masarykův ústav vyšších studií

13:40 – 13:55 Technická univerzita v Liberci

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakulta strojní
 • Fakulta textilní

14:00 – 14:25 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Ústav ekonomiky a managementu

14:25 – 15:00 Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Ústav soudního inženýrství
 • Centrum sportovních aktivit

15:00 – 15:05 Univerzita obrany

 • Fakulta vojenského leadershipu
 • Fakulta vojenských technologií

15:10 – 15:50 Česká zemědělská univerzita

 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Fakulta lesnická a dřevařská
 • Fakulta tropického zemědělství
 • Fakulta životního prostředí
 • Institut vzdělávání a poradenství
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Technická fakulta

15:50 – 16:00 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií

16:00 – 16:10 Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta filozofická
 • Fakulta zdravotnických studií

16:10 – 16:15 Technická univerzita v Košiciach

 • Fakulta výrobných technológií

16:15 – 16:35 Žilinská univerzita v Žiline

 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Stavebná fakulta

 

19. marca 2021

13:05 – 13:45 Univerzita Karlova

 • Matematicko-fyzikální fakulta 
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Husitská teologická fakulta
 • Právnická fakulta

13:45 – 13:50 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Fakulta veterinární hygieny a ekologie

13:50 – 14:05 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta životního prostředí
 • Filozofická fakulta

14:05 – 14:15 Slezská univerzita v Opavě 

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Fakulta veřejných politik

14:20 – 14:40 Univerzita Hradec Králové

 • Fakulta informatiky a managementu
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

14:40 – 15:05 Mendelova univerzita v Brně

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Institut celoživotního vzdělávání

15:05 – 15:30 Univerzita Pardubice

 • Fakulta chemicko-technologická
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta filozofická

15:35 – 16:15 Univerzita Komenského v Bratislave

 • Prírodovedecká fakulta
 • Evanejlická bohoslovecká fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied

16:15 – 16:40 Ekonomická univerzita v Bratislave 

 • Fakulta aplikovaných jazykov
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

16:40 – 16:50 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • Fakulta zdravotníckych vied

 

24. marca 2021 

 9:30 - 10:00 Buďte výjimeční - studujte Tlumočnictví znakového jazyka

10:05 - 10:50 Holprom - Studium v Holandsku

 • Breda University of Applied Sciences
 • Avans University of Applied Sciences
 • Fontys University of Applied Sciences
 • Saxion University of Applied Sciences
 • HZ University of Applied Sciences

ZÁZNAMY SLEDUJ TU

ELEKTRONICKÝ KATALÓG

V elektronickom katalógu nájdete prehľad univerzít, vysokých škôl, vyšších odborných škôl a iných vzdelávacích inštitúcií z celej republiky AJ zo zahraničia. Ku všetkým zaradeným školám sú k dispozícii základné kontaktné údaje. K vybraným školám v katalógu nájdete aj podrobné informácie o škola a jej ponuke štúdia.

ELEKTRONICKÝ KATALÓG NA STIAHNUTIE

MOBILNÉ APLIKÁCIE

GAUDEAMUS GUIDE

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Gaudeamus Guide. Aplikácia vám poskytne prehľad najdôležitejších informácií o pripravovaných akciách, školách, fakultách, študijných odboroch i sprievodných programoch. S aplikáciou Gaudeamus Guide budete mať vždy po ruke nástroj pre jednoduché vyhľadávanie škôl, fakúlt aj študijných programov!

NAJDÔLEŽITEJŠIE FUNKCIE APLIKÁCIE:

 • Jednoduchá registrácia na Roadshow aj veľtrhy Gaudeamus.
 • Prehľady škôl zúčastňujúcich sa Roadshow aj veľtrhov.
 • Program prednášok pre študentov aj pedagógov.
 • Obľúbené školy a prednášky.
 • Vyhľadávače škôl a študijných programov.
 • Profily škôl s kontaktnými informáciami a zoznamy fakúlt aj ponúkaných programov.

Aplikácia je k dispozícii zadarmo!

STIAHNOUT GAUDEAMUS GUIDE

 

GAUDEAMUS ADVISOR

Mobilná aplikácia Gaudeamus Advisor je určená pre všetkých stredoškolských pedagógov a výchovných poradcu. Aplikácia je dôležitou pomôckou pri práci so študentmi, obsahuje databázu informácií o aktuálnej ponuke pomaturitného štúdia na celom svete.

APLIKÁCIA OBSAHUJE:

 • Cez 12 000 študijných programov všetkých zameraní.
 • Viac ako 950 škôl a 700 fakúlt zo 46 krajín sveta.
 • Prehľadné registre a vyhľadávače.
 • Aktuálne informácie o Roadshow aj veľtrhoch Gaudeamus.
 • Informácie o programe prednášok nielen pre pedagógov.
 • Profily škôl s kontaktnými informáciami a zoznamy fakúlt i ponúkaných programov.

Prístup do aplikácie získajú pedagógovia registrovaní na www.gaudeamus-sk.sk.

STIAHNOUT GAUDEAMUS ADVISOR

Prezentujte svojU školu na gaudeamus on-line 2021!

Pripojte sa k vysokým školám, univerzitám a ďalším inštitúciám z celého sveta. Buďte vidieť a počuť aj v roku 2021! Založte si profil na portáloch Gaudeamus, zapojte sa do on-line prednášok a oslovte študentov, ktorí aktuálne vyberajú, na ktorú školu podať prihlášku.

objednávka on-line prezentácie

 

PREDSTAVENIE VEĽTRHU GAUDEAMUS ON-LINE 2021:

 

 

 

AKO NA ATRAKTÍVNU ON-LINE PREDNÁŠKU:

 

 

desatoro úspěšnej on-line prednášky

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.